ผ่าตัดเสริมจมูก

ผ่าตัดเสริมจมูก | Rhinoplasty

เสริมจมูกด้วยแกนซิลิโคนแมนติส หรือซิลิโคนImplantec เกรดของอเมริกา สามารถอยู่ได้ Long life พบปัญหาและผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเสริมจมูกน้อยมาก ถ้าเทคนิคการเปิดแผลดี ประกอบกับเทคนิคการเหลาซิลิโคนที่ตอบโจทย์ปัญหาจมูกของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา

การเปิดแผลผ่าตัดเสริมจมูกมีด้วยกัน 2 วิธี

1) Simple Rhinoplasty คือการเปิดแผลผ่าตัดตามขอบของปีกจมูก เป็นแผลผ่าตัดขนาดเล็กยาวประมาณ 1 ซม. การเปิดแผลชนิดนี้เพื่อนำซิลิโคนที่เหลาได้ขนาดที่พอเหมาะเข้าไปเสริมแกนจมูกและปลายจมูก การรักษาแผลหลังผ่าตัดค่อนข้างง่าย 

2) Open Rhinoplasty คือการเปิดแผลผ่าตัดตามขอบของปีกจมูกทั้งสองข้างและแนวกลางระหว่างปีกจมูก โดยเปิดแผลแนวกลางเป็นรูปวีหัวกลับ (Inverted V) ทำให้สามารถมองเห็นโครงสร้างของปีกจมูกและกระดูกอ่อนด้านข้างเหนือปีกจมูกไปทางด้านหว่างคิ้ว ข้อดีของเปิดแผลวิธีนี้คือสามารถแก้ไขปีกจมูกให้ยกขึ้นได้ โดยการเย็บสลิงบริเวณหลังคาของปีกจมูก ทำให้ได้รูปของรูจมูกที่สวยงามเป็นรูปวงรีแนวตั้ง และการเย็บสลิงปีกจมูกยังทำให้รากฐานของซิลิโคนที่เสริมแข็งแรงขึ้น ทำให้ได้จมูกที่มีปลายพุ่งสวยงาม 

การผ่าตัดเสริมจมูกยังมีการนำเอากระดูกอ่อนหลังใบหู (Ear cartilage Autograft) มาใช้เพื่อรองเนื้อปลายจมูกป้องปลายจมูกทะลุ และทำให้ได้ปลายจมูกเป็นรูปหยดน้ำที่สวยงาม อีกกรณีเป็นการนำกระดูกอ่อนหลังใบหูมาวางไว้ตรงกลางระหว่างปีกจมูกแล้วเย็บเป็นเสาตั้งไว้สำหรับยกปลายจมูกให้พุ่งเป็นการเลียนแบบธรรมชาติของหลังคาบริเวณปลายจมูกที่มีหน้าที่ยกให้ปลายจมูกพุ่งสวยเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องอาศัยซิลิโคนเป็นตัวเสริมให้ปลายพุ่งเหมือนกรณีเสริมจมูกทั่วๆไป

การนำกระดูกอ่อนตรงบริเวณใต้ฐานระหว่างปีกจมูก( Septal cartilage) มาใช้เพื่อยกปลายจมูกให้พุ่งคล้ายการนำกระดูกอ่อนหลังใบหู มีข้อดีคือไม่ต้องเปิดแผลหลายที่ คือมีแผลเฉพาะบริเวณจมูก ไม่ต้องมีแผลบริเวณหลังใบหู แต่กระดูกอ่อนบริเวณนี้อาจมีปริมาณไม่มากพอในบางเคส จึงต้องนำกระดูกอ่อนหลังใบหูมาใช้ด้วย

การนำเอากระดูกอ่อนบริเวณชายโครง (Costal cartilage Autograft) มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำเนื้อเยื่อบริเวณขมับ(Temporal Fascia)มาห่อหุ้ม ทำให้เป็นแกนหรือแท่งเพื่อนำไปใช้เป็นแกนของการเสริมจมูก แทนแท่งซิลิโคน แบบนี้จะได้แกนจมูกที่ดูธรรมชาติกว่า และเป็นแกนจมูกที่ได้มาจากเนื้อเยื่อของตัวคนไข้เอง ส่วนการเสริมบริเวณปลายจมูกจะใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูดังที่กล่าวมา เพื่่อหลีกเลี่ยงการใช้ซิลิโคนได้ 100% การผ่าตัดเสริมจมูกแบบนี้ จึงเป็นเทคนิคของการเสริมจมูกแบบใหม่ที่นับได้ว่าดีที่สุดในปัจจุบัน

การใช้เนื้อเยื่อเทียม Acellular dermal matrix เป็นการนำเนื่อเยื่อเทียมซึ่งเป็นสารธรรมชาติใกล้เคียงกับการใช้กระดูกอ่อนมาเสริม มีข้อดีในเรื่องเมื่อการผ่าตัดเสริมจมูกผ่านไปหลายปี เนื้อบริเวณสันจมูกและปลายจมูกไม่ฝ่อตัวลง ดูเป็นธรรมชาติกว่าการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแบบทั่วไป และข้อดีอีกข้อคือเรื่องของการลดแรงกดทับบริเวณปลายจมูกทำให้ลดภาวะแทรกซ้อนการทะลุของปลายจมูกภายหลังเสริมจมูกได้ ในปัจจุบันจึงมีการนำเนื้อเยื่อเทียมมาเสริมจมูกแทนการใช้ซิลิโคนแบบทั่วๆไป

อัตราค่าบริการ 

เสริมจมูกซิลิโคนอเมริกา | ซิลิโคนแมนติส               18,000 บาท

ถอดซิลิโคนเก่า | ขูดฟิลเลอร์ (เพิ่ม)                          8,000 บาท

เสริมกระดูกอ่อนหลังใบหู (เพิ่ม)                                8,000 บาท

ตัดปีกจมูก                                                            10,000 บาท

เสริมจมูกโดยวิธีโอเพ่น                                          30,000 บาท

  • ซิลิโคนแมนติส และซิลิโคนสำเร็จรูป

  • ซิลิโคนสำเร็จรูป

  • บล็อกซิลิโคน Implantech สำหรับเหลาแกนจมูก

  • case review 001

  • case review 002

  • Case review 003

  • Case review 004

  • Case review 005

  • Case review 006

Visitors: 65,154