ผ่าตัดปากกระจับ ปากบาง

ผ่าตัดปากกระจับ ปากบาง | Lip Plasty

การผ่าตัดปากกระจับ ปากบาง มีประโยชน์ในคนไข้ที่มีริมฝีปากหนา ดูไม่เป็นธรรมชาติ ใบหน้าไม่สวยหวาน ในรายที่มีปัญหาริมฝีปากล่างห้อย หรือในรายที่ริมฝีปากคล้ำมาก สามารถลดปริมาณพื้นผิวที่มีสีคล้ำของริมฝีปากลงได้ ทำให้ริมฝีปากห้อย ริมฝีปากคล้ำ ไม่เป็นจุดเด่นอีกต่อไป 

การผ่าตัดปากกระจับ ปากบางในคนที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวแต่ต้องการตามแฟชั่นหรือตามแบบดารา ต้องคำนึงถึงแฟชั่นในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วย เพราะแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางยุคชอบปากหนาๆ คนไข้ก็จะเข้ามาปรึกษาเรื่องการฉีดฟิลเลอร์ริมฝีปากอิ่ม บางยุคแฟชั่นปากกระจับปากบางมาแรงก็มาปรึกษาเรื่องการผ่าตัดริมฝีปาก ทั้งนี้เมื่อรับการผ่าตัดไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาให้เหมือนเดิมได้ การตัดสินใจการผ่าตัดปากกระจับ ปากบางจึงต้องคิดนานๆ และหาข้อมูลให้มากก่อนเข้ามาปรึกษารับการผ่าตัด

อัตราค่าบริการ  ปากกระจับ     15,000 บาท

                         ปากบน-ล่าง    25,000 บาท

  • case review 001

  • case review 002

  • case review 003

  • case review 004

Visitors: 65,156