ผลิตภัณฑ์รักษาโรคผิวหนัง

กลุ่มเวชภัณฑ์รักษาโรคผิวหนังจะจ่ายตามแพทย์สั่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีต้องการครีมรักษาตัวเดิม โดยกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องผิวหนังอักเสบ เป็นผื่นคัน ติดเชื้อทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย รอยดำจากการเกาเรื้อรัง ซึ่งความแรงของยาครีมแต่ละตัวจะแตกต่างกัน ยากลุ่มนี้จึงถูกใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้รักษา


 • GM cream.jpg
  ครีมที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะ Gentamycin 1 % ใช้สำหรับรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง เช่น Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidemidis ซึ่งเป็นเชื้อที่พบได้ตามผิวหนัง...
  ฿70

 • HC cream.jpg
  ครีมที่มีส่วนประกอบของยาเสตียรอยด์ชนิดอ่อน (mild potency steroid) คือ Hydrocortisone 1 % ใช้สำหรับรักษาผื่นผิวหนังอักเสบ (eczema)จากการแพ้ การสัมผัส หรือโรครังแคผิวหนัง (Seborrheic...
  ฿60

 • TA cream.jpg
  ครีมที่มีส่วนประกอบของยาเสตียรอยด์ชนิดอ่อน (mild potency steroid) คือ Triamcinilone acetate 0.1 % ใช้สำหรับรักษาผื่นผิวหนังอักเสบ (eczema)จากการแพ้ การสัมผัส ผื่นแพ้จากแมลงสัตว์กัด...
  ฿60

 • Clobetasol cream.jpg
  ครีมที่มีส่วนประกอบของยาเสตียรอยด์ชนิดแรง (High potency steroid) คือ Clobetasol propionate 0.05% ใช้สำหรับรักษาผื่นผิวหนังอักเสบเรื่อรัง (chronic eczema) ผื่นรอยเกา รอยดำเรื้อรัง(L...
  ฿70

 • Clotrimazole cream.jpg
  ครีมที่มีส่วนประกอบของยาต้านเชื้อรา (Antifungal tropical cream) คือ Clotrimazole 1% ใช้สำหรับรักษาผื่นผิวหนังติดเชื้อรา กลาก เกลื้อนบริเวณหลังและลำคอ เชื้อราบนหนังศีรษะ วิธีใช้ทาบ...
  ฿60

 • Bet-N cream.jpg
  ครีมที่มีส่วนประกอบของยาเสตียรอยด์ชนิดแรง (High potency steroid) คือ Betamethasone valerate 0.1 % และยาปฎิชีวินะ Neomycin sulphate 3% ใช้สำหรับรักษาผื่นผิวหนังอักเสบที่รุนแรง (seve...
  ฿70
Visitors: 65,155