Laser hair removal | เลเซอร์กำจัดขน

ที่อิสราคลินิกใช้เครื่อง Medisyst IPL สำหรับการกำจัดขน เนื่องจากตัวเครื่องมีหัว SHR ซึ่งเป็นหัวที่มีความเย็นสูง และสามารถยิงได้หลายช็อตอย่างต่อเนื่องและแม่นยำ ทำให้ผลในการกำจัดขนเป็นที่น่าพอใจ ไม่พบผลข้างเคียงในเรื่องรอยแดง รอยไหม้จากการทำเลเซอร์ การกำจัดขนโดยทั่วไปจะนัดคนไข้มาทำการรักษาเมื่อขนยาวประมาณ 3-5 mm. โดยห้ามโกน ห้ามถอน ระหว่างการรักษาเมื่อทำเลเซอร์ไปขนจะกุด งอกมาแล้วหลุดไปเอง หลังจากนั้นเมื่อขนขึ้นให้มาทำการรักษาครั้งต่อไป โดยทั่วไปในระยะแรกของการกำจัดขน จะต้องมาทำเลเซอร์ครั้งต่อไปค่อนข้างเร็ว หลังจากนั้นจะนานขึ้นเรื่อยๆ เป็นหลักเดือนและหลายเดือนกว่าขนจะงอก ภายหลังทำเลเซอร์แต่ละครั้งขนจะมีขนาด เล็กลง บางขึ้น งอกช้า โดยทั่วไปกำจัดขนได้หมดเมื่อทำเลเซอร์ประมาณ 8-10 ครั้ง

อัตราค่าบริการ   กำจัดขนรักแร้รายครั้ง 2,000 บาท คอร์ส 10 ครั้ง 12,000

                          กำจัดขนใบหน้า หนวด เครา รายครั้ง 2,000-3,000 บาท

                          กำจัดขนหน้าแข้ง รายครั้ง 2,500 บาท

                          กำจัดขนบิกินี หรือบราซิลเลี่ยน รายครั้ง 2,500 บาท 

                       

Visitors: 65,154