โปรเดือนมกราคม 2560 (24 มค.60)

โปรโมชั่น 7th Anneversary 2017
1. NABOTA 100 Unit = 9,900 จากปกติ 15,000
2. HUGEL 100 Unit = 6,900 จากปกติ 9,000
3. BARB THREAD = 990 จากปกติ 1,500
4. MINT LIFT = 6,900/เส้น จากปกติ 12,000
5. เสริมจมูก = 9,000 จากปกติ 15,000
6. ผ่าตัดปากกระจับ = 9,000 จากปกติ 15,000
7. Lipostat x 5 ครั้ง = 6,900 จากปกติ 8,500
8. Dermapoint x 5 ครั้ง = 11,900 จากปกติ 15,000
9. Q-switched x 5 ครั้ง = 9,900 จากปกติ 12,500
10. ฟิลเลอร์คางคางสวยได้รูป=6,900 จากปกติ 12,000
11. ฟิลเลอร์ Perfertha=7,900 /กล่อง จากปกติ 12,000
12. ฟิลเลอร์ Dermalax=3,900/กล่อง จากปกติ 8,000
**คอร์สทรีทเม้นท์ ลด 40%
***เวชภัณฑ์ ลด30% (ยกเว้นยาเม็ดรับประทาน)
****คอร์สหัตถการ ลด 20%

Visitors: 65,154